2012. november 1., csütörtök

Egy meghatározó vers RilkétőlSalinger Franny című írásában említi ezt a verset:

Rainer Maria Rilke: Duinói elégiák – A negyedik elégia


Ó, élet fái, mikor ér a tél? 
Nem értünk egyet. Ösztön, mint a vándor- 
madarat, nem visz. Késve-maradozva 
kapunk föl egy-egy szélre hirtelen 
s hullunk megint le részvétlen tavakra. 
Nyílást, hervadást egyformán tudunk. 
Bár oroszlánok járnak valahol még, 
s míg pompáznak, nem ismernek hanyatlást.

S mi, egyet vélve váltig, már a másik 
gerjedését érezzük. A közellét: 
ellenségünk. Nem párkányon bolyongnak 
egymásban is a szeretők, noha 
egymásnak hont, hajszát, távolt igértek? 
Az ellentét alapja készül itt 
a perc rajzához, fáradságosan, 
hogy lássuk; mert nagyon világosak 
velünk. Nem ismerjük az érzés 
kontúrját, csak mi kintről alakítja. 
Ki nem ült szíve függönye előtt 
szorongva? Szétnyílt: búcsújelenet volt, 
könnyen megérthető. Az ismerős kert, 
s halkan megbillent -: csak most jött a táncos. 
Nem az. Elég. S bármilyen könnyed is, 
álruhában van, polgár lesz belőle 
és konyháján át megy be a lakásba.

Nem kellenek e féligteli maszkok, 
inkább a bábu. Az telt. El fogom 
tűrni az irhát és a drótot és 
bamba arcát. Itt. Előtte vagyok. 
Ha kihunynak is a lámpák, ha azt 
mondják is: Vége – s szürke léghuzattal 
meg is csap a színpadról az üresség, 
s ha nem is ül már néma őseim 
közül velem itt senki, nő se, sőt a 
kancsal barnaszemű fiú se: mégis 
maradok. Mindig van látnivaló.

Nincs igazam? Kinek oly keserű volt 
a lét, létemet ízlelve, apám, 
ki kényszerem első zavart levét, 
ahogy nőttem, ízlelted újton-újra, 
s jövőm idegen zamatán tünődve 
vizsgáltad, ha ernyedten föltekintek – 
apám, ki bennem, mióta halott vagy, 
reményem mélyén gyakran ott szorongsz 
s közönyt, a holtak közönyét, közöny- 
országokat adsz föl kis sorsomért: 
nincs igazam? S nincs igazam, ti, kik 
szerettetek, felétek sarjadó 
szeretetemért, melytől untalan 
eltértem, mert a tér orcátokon, 
mivel szerettem, világtérbe tágult, 
s abban nem voltatok már… Ámha kedvem 
van a bábszínpad előtt várni! nem: 
oly merőn nézni, hogy fölérni végül 
nézésemmel, játékosul csak angyal 
rángathatja a bábukat magasba. 
Angyal és bábu: az lesz csak a játék. 
Így olvad össze, amit szűntelen 
megosztunk, amíg itt vagyunk. Csak így 
alakul ki az egész pálya íve 
évszakainkból. Ilyenkor fölöttünk 
az angyal játszik. Ők ne sejtenék, lásd, 
a haldoklók, hogy mennyire csupán 
ürügy itt minden művünk? Semmi nem 
egy önmagával. Ó, gyerekkori 
órák, mikor az ablakok mögött 
több volt múltnál, s nem volt jövő előttünk! 
Nőttünk, igaz, s mohón is, hogy hamar 
nagyok legyünk, félig értük: akiknek 
egyebük sem volt már, mint hogy nagyok. 
S mégis boldoggá tett a Maradandó, 
utunk egyedülségében – s csak álltunk 
a senkiföldjén, játék és világ közt, 
a térben, mely a kezdet kezdetétől 
egy tiszta tény számára született.

Ki mutat gyermeket, úgy, amilyen? ki 
emeli égre? ki adja kezébe 
a messzeség mércéjét? szikkadó 
szürke kenyérből ki készíti – vagy, szép 
alma csutkáját, szájában ki hagyja 
a gyermekhalált?… Gyilkosba belátni 
könnyű. De ez: a halált, az egészet, 
s még az élet előtt, ilyen szelíden 
tartalmazni, s gonosznak mégse lenni: 
leírhatatlan.

Rónay György fordítása

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése